Egbert van de Schootbrugge, Norsk Kleber ikke tilstedeGudbrandsdal Industrinettverk ble etablert i 2011

Nettverket har 24 medlemsbedrifter med til sammen 865 arbeidsplasser og en samlet omsetning på ca. 2 milliarder kroner


Formål:

Styrke lønnsomheten gjennom samarbeid om felles utfordringer
Fokusområder:
Forbedringsarbeid – sykefravær – tilskuddsordninger – næringspolitikk/rammebetingelser

Tiltak / planer fremover

  • Sette i gang eget prosjekt for å se på mulighetene for å utnytte FOU miljøene bedre i industrien i Gudbrandsdalen
  • Se på mulighetene for samarbeid rundt rekruttering og disponering av personell (personell pool, felles markedsføring, styrepool etc)
  • Jobbe sammen med skole – egen deltager fra Industrinettverket i LUT
  • Jobbe med informasjon rundt nettverket og bedriftene
  • Søke om midler til drift av nettverket:
  • Utvikle nettverket til å bli Norges beste industrinettverk!

 

 

 

Ny daglig leder

Edvard Stavseth er daglig leder i Gudbrandsdal Industrinettverk. Han er bedriftsrådgiver og driver Oppland Bedriftsutvikling AS. Han er godt kjent med næringslivet i Gudbrandsdalen, da dette området har vært hans primære arbeidsområde de senere årene. Han har flere års erfaring med FRAM programmet, et strategi og bedriftsutviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge, samt hatt flere styreverv i lokale bedrifter. I tillegg har han jobbet mye med entreprenørskap, med kurs og veiledning.

 

Presseomtale

31.08.15: Gd: Ny leder med nye planer