Fyll inn skjemaet under og bli medlem

Alle Industribedrifter i Gudbrandsdalen kan bli medlemmer av Gudbrandsdal Industrinettverk. Dersom din bedrift ønsker å bli medlem, kan du enten kontakte daglig leder Edvard Stavseth på tlf: 482 58 935, eller fylle ut skjema nedenfor. Det er styret i Gudbrandsdal Industrinettverk, som beslutter opptak av nye medlemmer. Medlemskontingenten ble på forrige årsmøte satt til kroner 4.000 pr. år.