Gudbrandsdalen industrinettverk

 
Gudbrandsdalen Industrinettverk er en arena for utvikling av næringslivet i Gudbrandsdalen. Nettverket ble etablert i 2011, har 24 medlemsbedrifter med til sammen 865 arbeidsplasser og en samlet omsetning på ca. 2 milliarder kroner.

Blant medlemsbedriftene er blant andre: Oppland Stål, Lonbakken Mekaniske Verksted, Tveit Smie og Høyveg Mekaniske verksted

 

Prosjekt lean

I og med at flere av medlemsbedriftene i løpet av 2014 vil bli ferdige med fase to av prosjektet, har styret besluttet å se på mulighetene for å samarbeide om fremtidig implementering av lean, og å gjøre dette til et kontinuerlig prosjekt for industribedriftene i Gudbrandsdalen. Noen av våre medlemsbedrifter har i dag ansatt egne leankoordinatorer , og flere av bedriftene kan tenkes å ha ønske om å inneha slike ressurser. Man må erkjenne at flere av bedriftene er for små til å inneha slike ressurser alene, og det vil derfor bli satt i gang samarbeidsprosjekt om dette i løpet av 2014. Det vil bli søkt Innovasjon Norge om bistand til dette arbeidet.

 

 Bilde fra teamlederforun, lean hos Oppland Stål

 

 

Prosjekt HR

Rapport som er ferdigstilt i 2014, vil danne grunnlag for videre arbeid/prosjekt vedrørende HR. Industrinettverket har besluttet å kjøre en del 2 av dette prosjektet i løpet av 2014.

 

Medlemsverving

Styret i Industrinettverket har i løpet av 2013 besluttet å oppta medlemmer også fra Lillehammer. Det vil derfor bli arrangert et frokost/lunsjmøte på Lillehammer i løpet av 2014.

 

Medlemsturer/fagturer

Det planlegges fagtur i løpet av æret til Stavangerregionen for å se på noen av industribedriftene der. Det vil forsøkes å få med politikere med på denne turen.

 

Videoprosjekt

 GIN vil i løpet av 2014 lage en presentasjonsfilm av nettverket. I tillegg har medlemsbedriftene mulighet til å lage en presentasjonsfilm om bedriften sin selv.

 

Næringskvelder

Industrinettverket arrangerer næringsdager/kvelder med aktuelle tema. Her er bilde fra næringskveld i 2013, hvor prisen som årets bedrift og årets leder ble delt ut

 

Lean Forum Innlandet hadde sammen med Gudbrandsdal Industrinettverk nettverkssamlig hos leanbedriften Nordan den 13 februar. Ca 65 bedriftsledere fra hele innlandet deltok på samlingen. Det var mange leanbedrifter som deltok, og mange bedrifter som ville vite mer om lean, kom også. Nedenfor ser man bilde fra omvisning på Nordanfabrikken, hvor implementeringstiltakene vedr. Lean ble vist frem.

Programmet var som følger:

-Velkommen ved Kai Glæserud, styreleder Lean Forum Innlandet.

- Fabrikksjef Frode Henning Killi introduserer oss til GIN.
- Lean prosessen hos NorDan, på Otta og Moi. Hvorledes startet vi og hvor er vi i dag, ved fabrikksjef Frode Henning Killi.
- Hva NorDan gjør i Lean sammenheng i praksis. Omvisning i fabrikken.
- Lean i næringsmiddelindustrien. Erfaring fra TINE, Frya og Tretten ved meierisjef Erik Isum.
- Til slutt en oppsummering og diskusjon om Lean ved Kai Glæserud, leder Lean Forum Innlandet.