Gudbrandsdal Industrinettverk

Film om Gudbrandsdal Industrinettverk:

Trappetårntransport - Lonbakken Mekaniske Verksted AS

 

2016 ble gullår for Lonbakken

Lonbakken Mekaniske verksted skal levere stålkonstruksjoner til Bekkelaget renseanlegg. Ordren skaper nye industriarbeidsplasser på Otta.
Se artikkel i GD (krever abonnement) eller les den i PDF her

Lonbakken fyller 60 år den 23.01.2017 – en fantastisk industrihistorie på Otta - vi gratulerer!

 

Gudbrandsdal Industrinettverk

er et nettverk av industribedrifter!

Tiltak og planer

  • Sette i gang eget prosjekt for å se på mulighetene for å utnytte FOU miljøene bedre i industrien i Gudbrandsdalen
  • Se på mulighetene for samarbeid rundt rekruttering og disponering av personell
  • Jobbe sammen med skole – egen deltager fra Industrinettverket i LUT
  • Jobbe med informasjon rundt nettverket og bedriftene
  • Søke om midler til drift av nettverket:

Utvikle nettverket til å bli Norges beste industrinettverk!

Gudbrandsdal Industrinettverk ble etablert i 2011

Formål:
Styrke lønnsomheten gjennom samarbeid om felles utfordringer
Fokusområder:

  • Forbedringsarbeid
  • Sykefravær
  • Tilskuddsordninger
  • Næringspolitikk
  • Rammebetingelser

 

Bli medlem!

Alle Industribedrifter i Gudbrandsdalen kan bli medlemmer av Gudbrandsdal Industrinettverk. Dersom din bedrift ønsker å bli medlem, kan du enten kontakte Edvard Stavseth på tlf: 48 25 89 35 eller stavseth@opplandbedriftsutvikling.no

Medlemskontingenten er satt til kroner 4.000 pr. år.